Ideart Informatika [WEB-DESIGN-SOFTWARE] - www.ideart.hu - info@ideart.hu | nyomtatta: vendég


március

2021. 03. 03. Kornélia

Ke Sze Csü Szo Va
2021. 03. 01. (Hétfő)
1
2021. 03. 02. (Kedd)
2
2021. 03. 03. (Szerda)
3
2021. 03. 04. (Csütörtök)
4
2021. 03. 05. (Péntek)
5
2021. 03. 06. (Szombat)
6
2021. 03. 07. (Vasárnap)
7
2021. 03. 08. (Hétfő)
8
2021. 03. 09. (Kedd)
9
2021. 03. 10. (Szerda)
10
2021. 03. 11. (Csütörtök)
11
2021. 03. 12. (Péntek)
12
2021. 03. 13. (Szombat)
13
2021. 03. 14. (Vasárnap)
14
2021. 03. 15. (Hétfő) 1848-49-es forradalom és szabadságharc
15
2021. 03. 16. (Kedd)
16
2021. 03. 17. (Szerda)
17
2021. 03. 18. (Csütörtök)
18
2021. 03. 19. (Péntek)
19
2021. 03. 20. (Szombat)
20
2021. 03. 21. (Vasárnap)
21
2021. 03. 22. (Hétfő)
22
2021. 03. 23. (Kedd)
23
2021. 03. 24. (Szerda)
24
2021. 03. 25. (Csütörtök)
25
2021. 03. 26. (Péntek)
26
2021. 03. 27. (Szombat)
27
2021. 03. 28. (Vasárnap)
28
2021. 03. 29. (Hétfő)
29
2021. 03. 30. (Kedd)
30
2021. 03. 31. (Szerda)
31

Gyülekezeti találkozások

ISTENTISZTELET

Számunkra minden vasárnap ünnep. Megállítjuk a hétköznapi élet mindent felőrlő taposómalmát, hogy Isten jelen-létét ünnepeljük. A bibliaolvasás, az ének, az imádság és a testvéri beszélgetések megerősítenek bennünket Krisztus szeretetében, és a Szentlélek áldásával visszavezetnek bennünket a hétköznapi élet feladatai közé. Istentiszteleteket vasárnaponként 10,00 órai kezdettel tartunk a Gagarin u. 10. sz. alatti Gyülekezeti Házban.

BABA-MAMA KÖR

Hetente összegyűlünk, hogy emlékeztessük magunkat és egymást: a gyermek Isten bizalma bennünk, szülőkben. Itt megoszthatjuk egymással a gyermeknevelésben szerzett tapasztalatainkat. Amikor bibliai családok életére figyelünk, kiderül, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, és gyermekeink számára a lehető legjobb szülők vagyunk. Az alkalom hetenként csütörtökön délelőtt 9- tól 11-ig van, a Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti házban.

Baba-Mama kör alkalmai szeptembertől folytatódnak.

HITTAN

A magvető munkáját végezzük: továbbadjuk gyermekeinknek tudásunkat és tapasztalatainkat Istenről, Jézusról, és a Szentlélek közösségteremtő jelenlétéről. Közvetítjük a keresztény életszemléletet. Lehetőséget teremtünk arra, hogy hasonlóan gondolkodó családok gyermekei találkozhassanak, barátkozhassanak egymással. Az óvodások részére csütörtök délután 16 -tól 17 -ig van gyülekezeti „ovis” hittan a Gyülekezeti házban. Az iskolába járó tanulók számára az „általános” (polgári) erkölcstani helyett ugyanabban az órarendi keretben választható a „református hit,- és erkölcstan” tantárgy. Erre az iskolában lehet jelentkezni. Az első osztályt megkezdőknek a beiratkozáskor, a 2-8. osztályosoknak a tanév végén, általában májusban. (Változtatni mindig a tanév végével lehet).

A hittanórák szeptembertől folytatódnak.

BIBLIAÓRA

Családoknál gyűlünk össze, hogy együtt olvassuk a Bibliát, megosszuk egymással hitbeli tapasztalatainkat, és biztassuk egymást Isten szeretetében. Az időpontot előre egyeztetni kell.

PRESBITERI GYŰLÉS

Gyülekezünk demokratikusan választott vezető testülete, amely imádságával, rendszeres tanácskozásaival és konkrét segítségnyújtással segíti a lelkész munkáját és a gyülekezet növekedését. Vezetője a lelkész és a gondnok. A református egyház törvényei értelmében határozatokkal szabályozhatja a gyülekezeti élet alakulását, dönt a közösség pénzügyeiben, nyilvántartja a közösség tagjait. A presbitériumot 6 évre válsasztja a gyülekezet a teljes jogú egyháztagok közül. Jelenleg presbitériumunk 7 tagot számlál, és havonta ülésezik.

KERESZTELŐ

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?
mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jő az alkonyat.
mint a szellő jelzi
a förgeteget,
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret, -
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget,
mindenkinél jobban
így szerettelek.
(Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak?)

Minden megfogant és megszületett emberért Jézus Krisztus az életét áldozta a keresztfán. Ennek a személyre szóló meghirdetése a keresztség sákramentuma. Kérésre elküldjük a kereszteléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és bármelyik vasárnapi istentisztelet keretében megkereszteljük az újszülöttet.

Ha valakinek a gyermekkorából kimaradt a keresztelés, felnőttkorban is pótolható. A részleteket illetően személyes egyeztetésre várjuk az érdeklődőket. Természetes időpont a vasárnap délelőtti 10 órás istentisztelet, illetve utána a Gyülekezeti házban. Egyéb időpontban telefonos egyeztetést javaslunk.

KONFIRMÁCIÓ

A csecsemő és gyermekkeresztség természetes folytatása a konfirmációi felkészülés, és az elkötelező fogadalomtétel. Ennek szokott időpontja a 7-8 általános iskolai osztály.

A felnőtt keresztelési előkészítő egyben konfirmációi felkészítés is. Az időpontokra nézve itt is közvetlen egyeztetést javasolnánk.

ESKÜVŐ

Meg se várja a felkelő napot,
Zsuzsi kezdi az első szólamot.
Előbb álmosan, halkan, panaszosan,
aztán egész szívvel, cifrázva hosszan.
Fölkelek érte, viszem Emmi mellé,
elcsöndesedik szépen az anyja mellén,
a tejet nyögve, szuszogva nyeli,
ízlik a reggeli.
Utána rögtön jön a másik:
Andriska is ágyunkba mászik:
és mint az orkán,
süvölt nyomán két borzas kis boszorkány.
A kétszemélyes fekhely,
a hitvesi ágy megtelik gyerekkel.
Keres magának mind egy csöppnyi fészket,
és felcsendül a hajnali karének.
A hangok, mint a hullámzó folyó,
rajta az ágy
vidám, zenés kirándulóhajó.
Ha ez nem ad boldogságot, mi ad?
Miféle képzelt veszélyek miatt
féltek hajóra szállni,
hajadon lányok, nőtlen férfiak?
(Benjámin László: Hajnali karének)

A Biblia tanúsága szerint az ember megteremtése óta egy férfi és egy nő életre szóló közössége a szent házasság. Erre méltóképpen felkészülni, Isten áldásával nekiindulni: az egyik legszebb feladatunk.

A házasságra felkészülni, Isten áldását kérni, - és a későbbiek során az esetleges feszültségek feloldásában is segíteni: ez mind az egyház feladatai közé tartozik. A részletek megbeszélése mindenképpen előzetes egyeztetést igényel.

TEMETÉS

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt” (I. Thesszalonikai levél, 4. rész 13-14. versek).

Ezt az Istentől ajándékozott nagyszerű reménységet hirdeti a református temetési szertartás. Nem a halottról és nem a halottnak beszél, hanem Isten mennyei vigasztalását hirdeti az élőknek. A régiek szép tanácsa szerint egy református lelkésznek mindenkit el kell temetnie, akinek a temetésére kérik, és senkit nem kell eltemetnie, akinek a temetésére nem kérik.

Az elhalálozást követően először közvetlenül egyeztetni kell a temetés tervezett időpontját. Utána mindenképpen személyes beszélgetésben kell tisztázni a további részleteket.

Aloldalak listája Menü Bemutatkozás Leírás Eseménynaptár Aktualitás Képtár Kapcsolat Ideart Az oldal 74.8789310455 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég