Ideart Informatika [WEB-DESIGN-SOFTWARE] - www.ideart.hu - info@ideart.hu | nyomtatta: vendég


június

2022. 06. 02. Anita, Kármen

Ke Sze Csü Szo Va
2022. 06. 01. (Szerda)
1
2022. 06. 02. (Csütörtök)
2
2022. 06. 03. (Péntek)
3
2022. 06. 04. (Szombat)
4
2022. 06. 05. (Vasárnap)
5
2022. 06. 06. (Hétfő)
6
2022. 06. 07. (Kedd)
7
2022. 06. 08. (Szerda)
8
2022. 06. 09. (Csütörtök)
9
2022. 06. 10. (Péntek)
10
2022. 06. 11. (Szombat)
11
2022. 06. 12. (Vasárnap)
12
2022. 06. 13. (Hétfő)
13
2022. 06. 14. (Kedd)
14
2022. 06. 15. (Szerda)
15
2022. 06. 16. (Csütörtök)
16
2022. 06. 17. (Péntek)
17
2022. 06. 18. (Szombat)
18
2022. 06. 19. (Vasárnap)
19
2022. 06. 20. (Hétfő)
20
2022. 06. 21. (Kedd)
21
2022. 06. 22. (Szerda)
22
2022. 06. 23. (Csütörtök)
23
2022. 06. 24. (Péntek)
24
2022. 06. 25. (Szombat)
25
2022. 06. 26. (Vasárnap)
26
2022. 06. 27. (Hétfő)
27
2022. 06. 28. (Kedd)
28
2022. 06. 29. (Szerda)
29
2022. 06. 30. (Csütörtök)
30

Gyülekezeti találkozások

ISTENTISZTELET

Számunkra minden vasárnap ünnep. Megállítjuk a hétköznapi élet mindent felőrlő taposómalmát, hogy Isten jelen-létét ünnepeljük. A bibliaolvasás, az ének, az imádság és a testvéri beszélgetések megerősítenek bennünket Krisztus szeretetében, és a Szentlélek áldásával visszavezetnek bennünket a hétköznapi élet feladatai közé. Istentiszteleteket vasárnaponként 10,00 órai kezdettel tartunk a Gagarin u. 10. sz. alatti Gyülekezeti Házban.

BABA-MAMA KÖR

Hetente összegyűlünk, hogy emlékeztessük magunkat és egymást: a gyermek Isten bizalma bennünk, szülőkben. Itt megoszthatjuk egymással a gyermeknevelésben szerzett tapasztalatainkat. Amikor bibliai családok életére figyelünk, kiderül, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, és gyermekeink számára a lehető legjobb szülők vagyunk. Az alkalom hetenként csütörtökön délelőtt 9- tól 11-ig van, a Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti házban.

Baba-Mama kör alkalmai szeptembertől folytatódnak.

HITTAN

A magvető munkáját végezzük: továbbadjuk gyermekeinknek tudásunkat és tapasztalatainkat Istenről, Jézusról, és a Szentlélek közösségteremtő jelenlétéről. Közvetítjük a keresztény életszemléletet. Lehetőséget teremtünk arra, hogy hasonlóan gondolkodó családok gyermekei találkozhassanak, barátkozhassanak egymással. Az óvodások részére csütörtök délután 16 -tól 17 -ig van gyülekezeti „ovis” hittan a Gyülekezeti házban. Az iskolába járó tanulók számára az „általános” (polgári) erkölcstani helyett ugyanabban az órarendi keretben választható a „református hit,- és erkölcstan” tantárgy. Erre az iskolában lehet jelentkezni. Az első osztályt megkezdőknek a beiratkozáskor, a 2-8. osztályosoknak a tanév végén, általában májusban. (Változtatni mindig a tanév végével lehet).

A hittanórák szeptembertől folytatódnak.

BIBLIAÓRA

Családoknál gyűlünk össze, hogy együtt olvassuk a Bibliát, megosszuk egymással hitbeli tapasztalatainkat, és biztassuk egymást Isten szeretetében. Az időpontot előre egyeztetni kell.

PRESBITERI GYŰLÉS

Gyülekezünk demokratikusan választott vezető testülete, amely imádságával, rendszeres tanácskozásaival és konkrét segítségnyújtással segíti a lelkész munkáját és a gyülekezet növekedését. Vezetője a lelkész és a gondnok. A református egyház törvényei értelmében határozatokkal szabályozhatja a gyülekezeti élet alakulását, dönt a közösség pénzügyeiben, nyilvántartja a közösség tagjait. A presbitériumot 6 évre válsasztja a gyülekezet a teljes jogú egyháztagok közül. Jelenleg presbitériumunk 7 tagot számlál, és havonta ülésezik.

KERESZTELŐ

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?
mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jő az alkonyat.
mint a szellő jelzi
a förgeteget,
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret, -
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget,
mindenkinél jobban
így szerettelek.
(Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak?)

Minden megfogant és megszületett emberért Jézus Krisztus az életét áldozta a keresztfán. Ennek a személyre szóló meghirdetése a keresztség sákramentuma. Kérésre elküldjük a kereszteléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és bármelyik vasárnapi istentisztelet keretében megkereszteljük az újszülöttet.

Ha valakinek a gyermekkorából kimaradt a keresztelés, felnőttkorban is pótolható. A részleteket illetően személyes egyeztetésre várjuk az érdeklődőket. Természetes időpont a vasárnap délelőtti 10 órás istentisztelet, illetve utána a Gyülekezeti házban. Egyéb időpontban telefonos egyeztetést javaslunk.

KONFIRMÁCIÓ

A csecsemő és gyermekkeresztség természetes folytatása a konfirmációi felkészülés, és az elkötelező fogadalomtétel. Ennek szokott időpontja a 7-8 általános iskolai osztály.

A felnőtt keresztelési előkészítő egyben konfirmációi felkészítés is. Az időpontokra nézve itt is közvetlen egyeztetést javasolnánk.

ESKÜVŐ

Meg se várja a felkelő napot,
Zsuzsi kezdi az első szólamot.
Előbb álmosan, halkan, panaszosan,
aztán egész szívvel, cifrázva hosszan.
Fölkelek érte, viszem Emmi mellé,
elcsöndesedik szépen az anyja mellén,
a tejet nyögve, szuszogva nyeli,
ízlik a reggeli.
Utána rögtön jön a másik:
Andriska is ágyunkba mászik:
és mint az orkán,
süvölt nyomán két borzas kis boszorkány.
A kétszemélyes fekhely,
a hitvesi ágy megtelik gyerekkel.
Keres magának mind egy csöppnyi fészket,
és felcsendül a hajnali karének.
A hangok, mint a hullámzó folyó,
rajta az ágy
vidám, zenés kirándulóhajó.
Ha ez nem ad boldogságot, mi ad?
Miféle képzelt veszélyek miatt
féltek hajóra szállni,
hajadon lányok, nőtlen férfiak?
(Benjámin László: Hajnali karének)

A Biblia tanúsága szerint az ember megteremtése óta egy férfi és egy nő életre szóló közössége a szent házasság. Erre méltóképpen felkészülni, Isten áldásával nekiindulni: az egyik legszebb feladatunk.

A házasságra felkészülni, Isten áldását kérni, - és a későbbiek során az esetleges feszültségek feloldásában is segíteni: ez mind az egyház feladatai közé tartozik. A részletek megbeszélése mindenképpen előzetes egyeztetést igényel.

TEMETÉS

„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt” (I. Thesszalonikai levél, 4. rész 13-14. versek).

Ezt az Istentől ajándékozott nagyszerű reménységet hirdeti a református temetési szertartás. Nem a halottról és nem a halottnak beszél, hanem Isten mennyei vigasztalását hirdeti az élőknek. A régiek szép tanácsa szerint egy református lelkésznek mindenkit el kell temetnie, akinek a temetésére kérik, és senkit nem kell eltemetnie, akinek a temetésére nem kérik.

Az elhalálozást követően először közvetlenül egyeztetni kell a temetés tervezett időpontját. Utána mindenképpen személyes beszélgetésben kell tisztázni a további részleteket.

Aloldalak listája Menü Bemutatkozás Leírás Eseménynaptár Aktualitás Képtár Kapcsolat Ideart Az oldal 71.7661380768 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég