Ideart Informatika [WEB-DESIGN-SOFTWARE] - www.ideart.hu - info@ideart.hu | nyomtatta: vendég


július

2018. 07. 20. Illés

Ke Sze Csü Szo Va
2018. 07. 01. (Vasárnap)
1
2018. 07. 02. (Hétfő)
2
2018. 07. 03. (Kedd)
3
2018. 07. 04. (Szerda)
4
2018. 07. 05. (Csütörtök)
5
2018. 07. 06. (Péntek)
6
2018. 07. 07. (Szombat)
7
2018. 07. 08. (Vasárnap)
8
2018. 07. 09. (Hétfő)
9
2018. 07. 10. (Kedd)
10
2018. 07. 11. (Szerda)
11
2018. 07. 12. (Csütörtök)
12
2018. 07. 13. (Péntek)
13
2018. 07. 14. (Szombat)
14
2018. 07. 15. (Vasárnap)
15
2018. 07. 16. (Hétfő)
16
2018. 07. 17. (Kedd)
17
2018. 07. 18. (Szerda)
18
2018. 07. 19. (Csütörtök)
19
2018. 07. 20. (Péntek)
20
2018. 07. 21. (Szombat)
21
2018. 07. 22. (Vasárnap)
22
2018. 07. 23. (Hétfő)
23
2018. 07. 24. (Kedd)
24
2018. 07. 25. (Szerda)
25
2018. 07. 26. (Csütörtök)
26
2018. 07. 27. (Péntek)
27
2018. 07. 28. (Szombat)
28
2018. 07. 29. (Vasárnap)
29
2018. 07. 30. (Hétfő)
30
2018. 07. 31. (Kedd)
31

Gyülekezeti találkozások

ISTENTISZTELET

Számunkra minden vasárnap ünnep. Megállítjuk a hétköznapi élet mindent felőrlő taposómalmát, hogy Isten jelen-létét ünnepeljük. A bibliaolvasás, az ének, az imádság és a testvéri beszélgetések megerősítenek bennünket Krisztus szeretetében, és a Szentlélek áldásával visszavezetnek bennünket a hétköznapi élet feladatai közé. Istentiszteleteket vasárnaponként 10,00 órai kezdettel tartunk a Gagarin u. 10. sz. alatti Gyülekezeti Házban.


BABA-MAMA KÖR

Hetente összegyűlünk, hogy emlékeztessük magunkat és egymást: a gyermek Isten bizalma bennünk, szülőkben. Itt megoszthatjuk egymással a gyermeknevelésben szerzett tapasztalatainkat. Amikor bibliai családok életére figyelünk, kiderül, hogy mindannyian hasonló cipőben járunk, és gyermekeink számára a lehető legjobb szülők vagyunk. Az alkalom hetenként csütörtökön délelőtt 9- tól 11-ig van, a Gagarin u. 10. sz. alatti gyülekezeti házban.


HITTAN

A magvető munkáját végezzük: továbbadjuk gyermekeinknek tudásunkat és tapasztalatainkat Istenről, Jézusról, és a Szentlélek közösségteremtő jelenlétéről. Közvetítjük a keresztény életszemléletet. Lehetőséget teremtünk arra, hogy hasonlóan gondolkodó családok gyermekei találkozhassanak, barátkozhassanak egymással. Az óvodások részére csütörtök délután 16 -tól 17 -ig van gyülekezeti „ovis” hittan a Gyülekezeti házban. Az iskolába járó tanulók számára az „általános” (polgári) erkölcstani helyett ugyanabban az órarendi keretben választható a „református hit,- és erkölcstan” tantárgy. Erre az iskolában lehet jelentkezni. Az első osztályt megkezdőknek a beiratkozáskor, a 2-8. osztályosoknak a tanév végén, általában májusban. (Változtatni mindig a tanév végével lehet).


BIBLIAÓRA

Családoknál gyűlünk össze, hogy együtt olvassuk a Bibliát, megosszuk egymással hitbeli tapasztalatainkat, és biztassuk egymást Isten szeretetében. Az időpontot előre egyeztetni kell.


PRESBITERI GYŰLÉS

Gyülekezünk demokratikusan választott vezető testülete, amely imádságával, rendszeres tanácskozásaival és konkrét segítségnyújtással segíti a lelkész munkáját és a gyülekezet növekedését. Vezetője a lelkész és a gondnok. A református egyház törvényei értelmében határozatokkal szabályozhatja a gyülekezeti élet alakulását, dönt a közösség pénzügyeiben, nyilvántartja a közösség tagjait. A presbitériumot 6 évre válsasztja a gyülekezet a teljes jogú egyháztagok közül. Jelenleg presbitériumunk 7 tagot számlál, és havonta ülésezik.

KERESZTELŐ

Azt kérdezed tőlem,
hogyan vártalak?
mint az éjszakára
fölvirrad a nap,
mint a délutánra
jő az alkonyat.
mint a szellő jelzi
a förgeteget,
ezer pici jelből
tudtam jöttödet.

Mint tavaszi reggel
a nap sugarát,
fagyos téli este
jégcsap csillagát,
mint az alma ízét,
tejet, kenyeret, -
pedig nem is láttalak még,
úgy ismertelek.

Mint fény az árnyat,
záport a virág,
mint patak a medrét,
madarat az ág
mint sóhajos nyári éjjel
a fák az eget,
mindenkinél jobban
így szerettelek.
(Beney Zsuzsa: Hogyan vártalak?)

Minden megfogant és megszületett emberért Jézus Krisztus az életét áldozta a keresztfán. Ennek a személyre szóló meghirdetése a keresztség sákramentuma. Kérésre elküldjük a kereszteléssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, és bármelyik vasárnapi istentisztelet keretében megkereszteljük az újszülöttet.
Ha valakinek a gyermekkorából kimaradt a keresztelés, felnőttkorban is pótolható. A részleteket illetően személyes egyeztetésre várjuk az érdeklődőket. Természetes időpont a vasárnap délelőtti 10 órás istentisztelet, illetve utána a Gyülekezeti házban. Egyéb időpontban telefonos egyeztetést javaslunk.


KONFIRMÁCIÓ

a csecsemő és gyermekkeresztség természetes folytatása a konfirmációi felkészülés, és az elkötelező fogadalomtétel. Ennek szokott időpontja a 7-8 általános iskolai osztály.
A felnőtt keresztelési előkészítő egyben konfirmációi felkészítés is. Az időpontokra nézve itt is közvetlen egyeztetést javasolnánk.


ESKÜVŐ

Meg se várja a felkelő napot,
Zsuzsi kezdi az első szólamot.
Előbb álmosan, halkan, panaszosan,
aztán egész szívvel, cifrázva hosszan.
Fölkelek érte, viszem Emmi mellé,
elcsöndesedik szépen az anyja mellén,
a tejet nyögve, szuszogva nyeli,
ízlik a reggeli.
Utána rögtön jön a másik:
Andriska is ágyunkba mászik:
és mint az orkán,
süvölt nyomán két borzas kis boszorkány.
A kétszemélyes fekhely,
a hitvesi ágy megtelik gyerekkel.
Keres magának mind egy csöppnyi fészket,
és felcsendül a hajnali karének.
A hangok, mint a hullámzó folyó,
rajta az ágy
vidám, zenés kirándulóhajó.
Ha ez nem ad boldogságot, mi ad?
Miféle képzelt veszélyek miatt
féltek hajóra szállni,
hajadon lányok, nőtlen férfiak?
(Benjámin László: Hajnali karének)

A Biblia tanúsága szerint az ember megteremtése óta egy férfi és egy nő életre szóló közössége a szent házasság. Erre méltóképpen felkészülni, Isten áldásával nekiindulni: az egyik legszebb feladatunk.
A házasságra felkészülni, Isten áldását kérni, - és a későbbiek során az esetleges feszültségek feloldásában is segíteni: ez mind az egyház feladatai közé tartozik. A részletek megbeszélése mindenképpen előzetes egyeztetést igényel.


TEMETÉS


„Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt” (I. Thesszalonikai levél, 4. rész 13-14. versek).

Ezt az Istentől ajándékozott nagyszerű reménységet hirdeti a református temetési szertartás. Nem a halottról és nem a halottnak beszél, hanem Isten mennyei vigasztalását hirdeti az élőknek. A régiek szép tanácsa szerint egy református lelkésznek mindenkit el kell temetnie, akinek a temetésére kérik, és senkit nem kell eltemetnie, akinek a temetésére nem kérik.
Az elhalálozást követően először közvetlenül egyeztetni kell a temetés tervezett időpontját. Utána mindenképpen személyes beszélgetésben kell tisztázni a további részleteket.


Aloldalak listája Menü Bemutatkozás Leírás Eseménynaptár Aktualitás Képtár Kapcsolat Ideart Az oldal 121.74487114 ms alatt készült el. Felhasználó: vendég